Oversættelse

link2danish tilbyder oversættelser fra engelsk og tysk til dansk med særlig erfaring inden for: websites, IT-manualer og brugervejledninger samt spørgeskemaer. Vi kan desuden hjælpe med korrekturlæsning og sprogrevision af danske tekster.

Hos link2danish lægger vi vægt på at sætte os ind i det emne vi skal oversætte inden for og laver altid en grundig kildesøgning. Derudover inddrager vi vores viden om kulturelle og samfundsmæssige forskelle når vi oversætter så slutproduktet fremstår originalt.

Oversættelse priser

Prisen for oversættelsen afregnes på ordbasis hvilket vil sige at der aftales en fast pris per ord i kildeteksten. Denne pris kan variere fra tekst til tekst da den afhænger af flere faktorer, f.eks. sværhedsgrad og emneområde. For at kunne afgive et tilbud på oversættelsen skal vi kende tekstens sværhedsgrad og antallet af ord. Send os den tekst der skal oversættes, så får du et tilbud.