Lær dansk — for øvede

Danskundervisningen retter sig til dig der allerede er i stand til at kommunikere i et enkelt sprog på dansk. Undervisningsindholdet tilpasses dine sproglige ønsker og behov, og vi kan arbejde med både et alment og et arbejdsrelateret ordforråd.

En tydelig og klar udtale er i fokus, og du lærer at udtrykke dig korrekt. Derudover lærer du at kommunikere i et sprog der er tilpasset den sproglige situation. Hvad siger man f.eks. hvis man kommer for sent til et møde, eller der kommer nogen og forstyrrer.

Hvor, hvornår og hvordan?

Undervisningen kan foregå én-til-én eller på mindre hold på virksomheden. Den foregår på arbejdspladsen og tilrettelægges fleksibelt så den passer ind i din arbejdsdag.

Alle fire sproglige kompetencer tale, forstå, læse og skrive øves aktivt i undervisningen, men hovedvægt vil typisk være på den mundtlige kommunikation. Du lærer at udtrykke f.eks. interesse, høflighed og respekt så du kan begå dig i forskellige sproglige situationer. Udtale og grammatisk korrekthed er en integreret del af undervisningen.

Der er fokus på hver enkelt deltagers individuelle sproglige behov, og undervisningen tilrettelægges, så du hurtigst muligt opnår et brugbart, kommunikativt sprog. Underviser opstiller sproglige mål ved kursets begyndelse.

Forberedelse til PD3

link2danish kan også være behjælpelig med at forberede til dig PD3 og kan hjælpe med alt lige fra grammatik, ordforråd til gode læsestrategier. Vi har et rigtig godt kendskab til prøven og ved, hvad man skal fokusere på for at bestå.

Ring eller skriv til link2danish for at høre nærmere.