Dansk udtale

Volder ø, æ, å eller måske det bløde d problemer, eller er det svært at ramme rytmen, så kan du få et intensivt udtalekursus. Du vil blive gjort opmærksom på hvor i din udtale der skal sættes ind, og der vil blive arbejdet intensivt med dine specifikke udtaleproblemer.

På dansk er der stor forskel på skrift og lyd, og med et intensivt udtalekursus vil du ikke bare få en tydeligere udtale. Du vil også få lettere ved at forstå andre da du får indblik i den danske udtale.

Hvor, hvornår og hvordan?

Undervisningen kan foregå én-til-én eller på mindre hold på virksomheden. Den foregår på arbejdspladsen og tilrettelægges fleksibelt så den passer ind i din arbejdsdag.

Undervisningen vil blive tilrettelagt ud fra den enkelte deltagers individuelle udtalebehov. Underviser afdækker din udtale og opstiller mål ved kursets begyndelse som evalueres ved afslutning af forløbet.

En tydelig og klar udtale er afgørende for at kunne gøre sig forståelig og blive forstået, og link2danish følger aktivt med i ny viden inden for udtaleundervisningen.

Ring eller skriv til link2danish for at høre nærmere.