Dansk sprog og kultur

Forståelse for et nyt lands kultur og arbejdspladskultur er vigtig for at blive inkluderet på arbejdspladsen og derved få lyst til at blive. Har du dansk på et lidt højere niveau og kunne tænke dig et danskkursus som både giver dig større indsigt i den danske kultur og styrker dine sproglige kompetencer, så er dette det rette kursus for dig.

Du vil få indblik i hvordan danskerne tænker og kommunikerer, og vi skal tale om normer og værdier i det danske samfund på baggrund af nyere litteratur inden for området og aktuelle artikler som på forskellig vis afspejler kulturen. Samtidig vil der være rig mulighed for at øve sproget aktivt på kurset, og der vil løbende være fokus på udtale, ordforråd og korrekthed.

Hvor, hvornår og hvordan?

Som udgangspunkt retter kurset sig til et hold på virksomheden, men kan også tilpasses én-til-én-undervisning. Undervisningen foregår på arbejdspladsen og tilrettelægges fleksibelt så den passer ind i din arbejdsdag.

Kurset kombinerer sprogundervisning og undervisning i kultur, og de fire sproglige kompetencer tale, skrive, læse og forstå øves aktivt med udgangspunkt i tekster om kultur. Kultur og sprog hænger uløseligt sammen, og kulturen bliver afspejlet i sproget, og den måde vi udtrykker os på. Du lærer f.eks. at udtrykke interesse, høflighed og respekt på dansk, så du kan begå dig i forskellige situationer. Udtale og grammatisk korrekthed er en integreret del af undervisningen.

Hvis der er tale om et hold med et begrænset dansk sprog, kan nogle af de kulturelle samtaler eventuelt foregå på engelsk.

Der er fokus på hver enkelt deltagers individuelle sproglige behov. Du vil få mulighed for at være med til at prioritere fokus og indhold i undervisningen, og indholdet tilpasses deltagernes ønsker. Underviser opstiller sproglige mål ved kursets begyndelse som evalueres med en afsluttende prøve.

Ring eller skriv til link2danish for at høre nærmere.