Ny i Danmark

Lær dansk - danskkurser i København

Om link2danish

Et godt sprogligt fundament og gode kulturelle kompetencer er afgørende for at blive inkluderet på en ny arbejdsplads og i et nyt land. Det er vigtigt at føle sig som en del af samfundet for at få lyst til at blive. Mange faktorer spiller ind, så som arbejde, bolig, økonomi, skoler osv. Men endnu vigtigere er følelsen af at være en del af fællesskabet og at få opbygget et socialt liv.

Danmark er et lille land med et lille sprog som der bliver værnet om. Måske fungerer det med engelsk på arbejdet, men for at blive en del af det sociale fællesskab er det nødvendigt at kunne kommunikere på dansk. Det handler både om pausesnakken på arbejde, men også om livet uden for arbejdspladsen som f.eks. ved arrangementer og samtaler i skolen og daginstitutionen, ved sociale sammenkomster osv.

At lære et nyt sprog kan være en udfordrende proces, og i mange situationer bliver man vurderet på sit sprog. Sprog er magt, og personligt kan det let opleves som prestigetab ikke at mestre det. Det er derfor vigtigt med professionel, effektiv danskundervisning til at fremme tilegnelsesprocessen og få indsigt i hvordan man selv bedst lærer sprog, og hvilke muligheder man har for at lære det.

For at falde til er det også vigtigt at kende til kulturen både på arbejdspladsen og generelt i samfundet. Hvorfor snakker folk ikke sammen i bussen? Hvorfor går kollegaerne direkte hjem efter arbejde? Hvordan skal danskernes ironi forstås? Hvorfor er der så mange møder på arbejde?

Når man kommer til en ny kultur, er det vigtigt at få en vis viden om kulturen. Men det er også vigtigt at være bevidst om hvilken rolle egne erfaringer og egen kultur spiller ind ift. hvordan man oplever den nye kultur. Der vil løbende være forhold man undrer sig over, og disse forhold vil variere afhængig af hvilke erfaringer og hvilken baggrund man selv kommer med. Åbenhed og nysgerrighed over for den nye kultur er afgørende for at blive en del af den. Og det er vigtigt ikke at give op, men at indgå i dialog om det man undrer sig over. Kommunikation er midlet frem mod målet – inklusion.

link2danish kan bidrage til større sproglig og kulturel inklusion på arbejdsmarkedet og i det danske samfund og tilbyder:

  • effektiv og professionel danskundervisning for både begyndere og øvede
  • intensiv udtaleundervisning
  • skræddersyet virksomhedsdansk til dig der har brug for et fagspecifikt dansk ordforråd
  • særligt kursus i skriftlig dansk
  • indsigt i den danske kultur og arbejdspladskultur
  • styrkelse af dine interkulturelle kompetencer

Ring eller skriv til link2danish for at høre nærmere.